Den lille side til psykoanalysen

Lykken og livet

Bogen: At opdage den anden er også en bog om kærlighed

Tidens hang til at sætte lykke som mål for livet, står i et umuligt forhold til den måde, vi er skruet sammen på. Når vi taler om lykken, er det som om alle ved, hvad det vil sige for enhver. Men hvad er det, der skaber værdi i menneskers liv?

I min bog At opdage den anden viser jeg, at vore eksistensvilkår som talende væsner består i en spaltethed mellem krop og tale. Det, der holder sammen på de umage dele, udgøres af en hverdags-patologi. Når denne bliver gjort til sygdom, bliver dybt menneskelige anliggender til et spørgsmål om patologi og sundhed. Det er ulykkeligt, for vi mister dermed adgangen til et alment sprog om det menneskelige. Måske skulle vi, i stedet for at jage en luftig lykke, hellere koncentrere os om at lokalisere den type tab, som netop tidens tænkning giver, og prøve at forstå, hvad det betyder for os.

Hvor mange forældre i dag ofte blot ønsker, at deres barn skal være glad, kom Freud med et langt mere ambitiøst ønske på kulturens og den enkeltes vegne. Hans ønske var, at målet må være, at den enkelte kan komme til at kunne elske og arbejde. Dette spænd indrammer bogen.

Jeg viser, hvordan kærligheden ikke blot er en. Der er både en forsimplet kærlighed og en kompleks kærlighed. Den forsimplede kærlighed er for simpel til at kunne rumme to i et møde. Den komplekse kærlighed kan man kun få adgang til via arbejde. Det sker, når sproget giver os noget tilbage, idet vi opdager, at det betyder noget, hvad vi siger. Og er det ikke netop den type kærlighed, der kan mere, end den enkelte selv kan, der betyder noget mellem os? At vi kan mødes og tale sammen om det, der er i spil mellem os, så vi kan komme videre?

Livet består af mange løkker, men lykken findes ikke som en enhed i et liv. Livet kræver arbejde. Løkker, som skal vikles ud i en selv og mellem hinanden for på ny at kunne bruges til noget. Et sådant subjektivt arbejde kan tilmed give en fornemmelse af lykke, idet der sker en forbundethed i os selv og med den anden via arbejdet. At komme fra et sted til et andet kræver noget af os. Det er der ikke klart og færdigt på forhånd. Det skal derimod opdages og bruges.
Ingen trappe kan passeres uden arbejde. At bevæge sig fra et sted til et andet – kræver noget af den enkelte.

#AtOpdageDenAnden

GÅ IKKE GLIP AF DETTE!

Abonnér på vores nyhedsbrev