Den lille side til psykoanalysen

Velkommen til "Den lille side til psykoanalysen"

Er  Denne side retter sig til dig, der har fundet vej hertil, og som uden forhåndskendskab er interesseret i at komme psykoanalysens tænkning og det, den har at bidrage med, et stykke nærmere. 

Psykoanalysen er det sted, hvor det ubevidste både er undersøgelsesobjekt og grundantagelsen. Denne dobbelthed former et felt. Psykoanalyse forstås her som den freudianske psykoanalyse efter Lacan. Jacques Lacan er den franske psykoanalytiker (1901-1982), som via sit slogan “tilbage til Freud”, dels gjorde Freud mere freudiansk og dels gav tale til en placering i og en videreførelse af det teoretisk grundlag, som Freud efterlod.

For tre-fire årtier siden var psykoanalysen en del af kulturen, forstået således, at en eller anden form for kendskab til den lå implicit i kulturen. Der var, forud for en henvendelse til en psykoanalytiker, noget i spil. Psykoanalysens situation i kulturen er nu en anden. For tiden kender mange mennesker ikke til psykoanalysen, og hvis de gør, opfattes den som noget fortidigt og uaktuelt. Noget, der hører en forgangen tid til.

Førhen måtte man til en kommende analysand sige: ”Glem alt, hvad du ved om psykoanalyse og sig, hvad der falder dig ind.” Der var noget at glemme. Noget, som måtte komme i baggrunden, for at de frie associationer kunne træde frem. I dag er situationen en anden. Nu hersker diagnoser som sættekasser for det, der ”fejler”. ”Jeg har en depression”, ”Jeg er borderline”, ” Jeg har ADHD” – og alt imens den enkelte identificerer sig med diagnosen, sker en vildfarelse – for diagnosen er aldrig nok. Den står grundlæggende ikke i et forhold til den enkelte som talende subjekt. Nu om stunder må man til den vordende analysand sige: ”Glem alt, hvad du ved om diagnoser – og ikke mindst, hvis nogen har givet dig en. Her forventes du at tale, og lad os da høre, hvad denne, din tale, har at sige”.  

Denne lille side til psykoanalysen er opstået ud fra et to-foldet ønske. Den ene fold er ønsket om et site, der kan give den enkelte, som står på bar bund og med en nysgerrighed i forhold til psykoanalysen, en mulig indgang hertil. Psykoanalyse er, som følge af dens objekt, ikke mulig at overdrage som en færdig, afgrænset vidensformidling. Den lader sig ikke overføre til et pædagogisk anliggende. Psykoanalysen kræver derimod én, der læser med. Én, der gør sig til subjekt for de spørgsmål, som leder læsningen. Det er det, dette site forsøger at invitere til. Den anden fold af ønsket med dette site er et ønske om at kunne udgive småartikler, som kan komme til at danne et faktisk internt fletværk med hinanden.

Artiklerne vil være båret forskellige steder fra. Eksempelvis artikler, der er udsprunget af ofte stillede spørgsmål om og til psykoanalysen. Artikler, som bearbejder et spørgsmål, enten fra psykoanalysens teori eller praksis. Artikler, som er inspireret af mødet med kunsten og/eller spørgsmål, som rejses i vor samtids kølvand. Overskriften, der samler sitet, hedder kort og godt: Psykoanalyse.   

Internettet og dets teknologi tillader en teknisk løsning på ønsket om et indre fletværk på sitet. Det sker ved at linke fra den ene artikel til den anden via nøgleord, og der skabes dermed et indre fletværk for læseren. Dette site udfolder sig dermed for læseren via den enkeltes egne søgninger. Når jeg tillader mig at understrege denne banalitet, er det fordi, det har med psykoanalysens objekt at gøre. Det ubevidste er netop et sådant fletværk af indbyrdes forbundne forestillingskomponenter på freudiansk, og signifianter på laciansk og deres driftskomponenter. At udgive via et site åbner også for det ufærdige. En form, hvor nye artikler og links kan føje sig til.

Sitet vil, udover dets indre fletværk, desuden linke til andre sider, både inden for psykoanalysen i Danmark og i udlandet og til de emner m.m., som artiklerne kommer i kontakt med. På den måde kommer sitet til at understrege en af psykoanalytikeren J. Lacans sætninger: ”Der er ingen uden den Anden”. 

Er psykoanalysen noget for dig?

GÅ IKKE GLIP AF DETTE!

Abonnér på vores nyhedsbrev